శ్రీరాముడికి ఒక అక్క ఉందని తెలుసా ? ఆమెకు అంగవైకల్యం కూడా.. ఆశ్చర్యపరుస్తున్న శ్రీరాముడి సోదరి రహస్య జీవితం

రామాయణం అంటే అందరికీ శ్రీరాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు, ఆంజనేయుడు ఇలా ప్రధాన పాత్రల గురించే తెలుసు. కానీ ఆ శ్రీరామచంద్రుడికి సోదరి ఉందని చాలా మందికి తెలియదు.

Read more

జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే శివరాత్రి వ్రతం

జలు, వ్రతాలు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాయా? అని అంటే అవును అని అన్నట్టు కనిపిస్తుంది శివరాత్రి వ్రతం. తెలిసి చేసినా, తెలియక చేసినా పాపం అంటుకున్నట్టే పుణ్యం కూడా

Read more

ఈశ్వర తత్వానికి దగ్గర దారి-శివరాత్రి

కాలగమనంలో శుక్లపక్షం, కృష్ణపక్షం ఎలా ఉన్నాయో, పూర్తి చీకటి– అమావాస్య వైపుకు తిరిగిన కాలంలో ఇంద్రియ నిగ్రహం, ఆత్మ సంయమనం అనే మార్గాల ద్వారా ఈశ్వర తత్వానికి

Read more