ఇది చదవండి. ఒకసారి ఆలోచించండి. తప్పక మీరే షేర్ చేస్తారు.

మీ అందరికీ విన్నపము జోక్స్, కార్టూన్లు పంపే బదులు ఈ Msg పంపితే జనం అందరూ తెలుసుకుంటారు. దేశమునకు సందేశము: భారతదేశములో 121 కోట్ల జనాభా లో

Read more

ఓం’తో అలసట మాయం..శాస్త్రీయంగా నిరూపించిన బాలిక

ఓం’తో అలసట మాయం..శాస్త్రీయంగా నిరూపించిన బాలిక ఓం శబ్దంతో శరీరంలో అలసట దూరమవుతుందని పద్నాలుగేళ్ల బాలిక ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించింది. పశ్చిమ్ బెంగాల్ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన సైన్ కాంగ్రెస్‌లో

Read more