ఆంజనేయ స్వామి దండకం దిండు కింద పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

చాలామంది ఆంజనేయ స్వామి పుస్తకాన్ని పారాయణం చేసి దిండు కింద పెట్టుకుంటారు. అలా పెట్టడం అపచారమట. ఇక దేవుడి ఫొటోలను, దేవుడి బిళ్లలను తలకింద పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే

Read more

పార్వతీదేవి ఒడిలో పవళించి ఉన్న పరమేశ్వరుడు ‘సురటపల్లి శివుడు’

పాలకడలిపై శేషశయనమున పవళించి ఉండగా, లక్ష్మీదేవి ఆయన పాదాలు ఒత్తుతున్నట్లుగా ఉన్న విష్ణుమూర్తి చిత్రాన్ని మనం చూశాం. శ్రీ మహావిష్ణువు అనంతపద్మనాభస్వామిగా కొలువైన క్షేత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

Read more

మీ ఇంటి గడపను తొక్కుతున్నారా.. ఇక అంతే…!

గడప దగ్గర ఇలా మాత్రం అస్సలు చెయ్యరాదు.. చేస్తే లక్ష్మీదేవిని అడ్డుకున్నట్టే… ఇంటికి ప్రధాన ద్వారంపై కూర్చోవడం మంచిది కాదని ఇంట్లో మన పెద్దలు నిత్యం చెబుతుంటారు.

Read more

మాంసాహారం తిని దేవాలయాలకు వెళ్ళొచ్చా…

సాధారణంగా మనం దేవాలయానికి వెళ్లేముందు మాంసాహారం ముట్టుకోకూడదని పెద్దలు చెపుతుంటారు. మాంసాహారం ముట్టని రోజు ఆలయాలను దర్శించాలని చెప్తుంటారు. మాంసాహారం తీసుకుని ఆలయానికి వెళ్తే వికార కోరికలు

Read more