పాక్ తో భారత్ యుద్దం చేయాలా.? వద్దా.?? అనే ప్రశ్న తలెత్తినప్పుడు … శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రను గుర్తు చేసిన జర్నలిస్ట్ విశ్లేషనాత్మక వివరణ. తప్ప చదవండి.

పాక్ తో భారత్ యుద్దం చేయాలా? వద్దా? అనే ప్రశ్న తలెత్తినప్పుడు….శ్రీకృష్ణుడి పాత్రను గుర్తుచేసిన జర్నలిస్ట్ విశ్లేషాత్మక వివరణ. కృష్ణుడు పిరికివాడు కాదు (భారత్ కూడా అంతే),

Read more

పై విలువని సూచించే పద్యం

క్రీ.శ. 950 ప్రాంతానికి చెందిన రెండవ ఆర్యభట్టు గణితంలో, జ్యోతిషంలో ఆరితేరినవాడు. ఖగోళ, గణిత శాస్త్రాల మీద ఇతడు ’మహాఆర్య సిద్ధాంతం’ అనే పుస్తకం రచించాడు. ఇందులో

Read more

తెలుగు నెలలు వాటి విశిస్టత……….

తెలుగు నెలలు (తెలుగు మాసములు) :తెలుగు నెలలు పన్నెండు. ప్రతి నెల శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (అమావాస్య తర్వాత వచ్చే తిథి) తో మొదలై అమావాస్యతో ముగుస్తుంది.

Read more

కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కపిలతీర్థం

కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కపిలతీర్థం తెలుగునాట ఉన్న సుప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రాలలో కపిలతీర్థం ఒకటి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన వైష్ణవ తిరుపతి క్షేత్రమైన తిరుపతి పట్టణంలో ఇది ఉండటం

Read more