జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే శివరాత్రి వ్రతం

జలు, వ్రతాలు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాయా? అని అంటే అవును అని అన్నట్టు కనిపిస్తుంది శివరాత్రి వ్రతం. తెలిసి చేసినా, తెలియక చేసినా పాపం అంటుకున్నట్టే పుణ్యం కూడా

Read more

శివరాత్రి రోజున శివార్చన చేస్తే దారిద్ర్యము తొలగిపోతుందట.. కథేంటో తెలుసుకోండి..

పూర్వం ఓ పేద బ్రాహ్మణ పండితుడు ఉండేవాడు. అతని వద్ద విద్యాసంపద ఉన్నప్పటికీ దారిద్ర్యము వేధిస్తుండేది. ఎంత ప్రయత్నించినా చిల్లి గవ్వైనా దొరికేది కాదు. ఆరోగ్యం కూడా

Read more

శివరాత్రి అంటే …? శివరాత్రి పూజావిధానం ఎలా.?

      వేదాలు ఇతిహాస పురాణాలలో ముఖ్యమైనవి. ఋగ్వేదం చాలా గొప్పది. ఇందులో ఉన్నటువంటి రుద్రం ఇంకా గొప్పది. పంచాక్షరీలోని శివ అనే రెండక్షరాలు మరీ

Read more