సంక్రాంతి పండుగ విశిష్టత

సంక్రాంతి అంటే మార్పు.సంక్రాంతి అంటే మారడం,చేరడం అనే అర్ధాలు ఉన్నాయి.రవి సంక్రమణం రోజున స్నానం చేయ్యని నరుడు ఏడు జన్మలదాకా రోగి,నిర్ధనుడు అవుతాడు.కనుక సంక్రాంతి రోజున ఉపవాసం

Read more

మకర సంక్రాంతి ఎందుకు చేసుకుంటాం.?

ఈనాడు దాశరథి రాముని పూజ చేసి ఉపవాసము ఉండాలని చతుర్వర్గ చింతామణి, ఈనాటి నుంచి ఉత్తరాయణము. సూర్యుడు ఉత్తర గతుడు అవుతాడు. ఉత్తరాయణము దేవకర్మలకు అర్హమైన కాలము.

Read more

సంక్రాంతి రోజున గుమ్మడి పండ్లను దానం చేస్తే.!?

మహారాణిలా ముందు “భోగిని” (భోగి పండుగ), వెనుక “కనుమ” (కనుమపండుగ)ను వెంటేసుకుని, చెలికత్తెల మధ్య రాకుమార్తెలా సంక్రాంతి వస్తుంది. ఇదేరోజున పితృదేవతారాధన చేయడం వల్ల వారి శుభాశీస్సులతో

Read more

భోగి మంటల్లో ఏమి వేయకూడదు ???

సూర్యుడు దక్షిణాయనంలో ఉండే చివరి రోజు భోగి. ఈ రోజు చలి తారస్థాయిలో ఉంటుంది కాబట్టి, భోగిమంటలు వేసుకోమని సూచిస్తుంటారు. భోగినాటికి ఉధృతంగా ఉండే చలి వల్ల

Read more

భోగి మంటలు.. భోగ భాగ్యాలు..

సంక్రాంతి ముందు రోజు వచ్చేదే భోగి పండుగ.. భోగి పండుగ తెల్లవారు ఝామునే మంటలు వేస్తారు.. అసలు భోగి మంటలు ఎందుకు వేయాలి? భోగి మంటల్లో పాత

Read more

భోగి రోజున మంటలు ఎందుకు అంటే .?

తెలుగు ప్రజలు ఘనంగా జరుపుకునే పండుగ సంక్రాంతి. అయితే సంక్రాంతి కంటే ముందే సందడి చేస్తుంది భోగి పండుగ. భోగి అంటే ఆరోగ్య ప్రదాయినిగా భావిస్తారు తెలుగు

Read more

భోగభాగ్యాలనిచ్చే “భోగి”

భోగి పండుగ  హిందువులు జరుపుకునే ఒక ముఖ్యమైన పండుగ. పెద్ద పండుగగా జరుపుకునే మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండుగలో మొదటిరోజును భోగి అంటారు. భక్తి సంప్రదాయం ప్రకారం….

Read more

భోగిపళ్లు ఎందుకు పోయాలి…

పుష్యమాసంలో, హేమంత ఋతువులో, శీతగాలులు వీస్తూ మంచు కురిసే కాలంలో సూర్యుడు మకరరాశిలోకి మారగానే వచ్చే మకర సంక్రాంతికి ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉంది. ఇది జనవరి మాసంలో

Read more

భోగి-పండుగ-భోగిపళ్లు-భోగి మంటలు-పొంగలి-బొమ్మలకొలువు-కొన్ని వివరాలు

భోగి అంటే పిల్లలకి భోగంగా భోగిపళ్లు పోయడం:: రేగు పళ్లను అర్కఫలాలు అంటారు. పిల్లలకు భోగిపళ్లు పోయడమంటే సూర్యునికి ఆరాధన చేయటమే.. రేగు పళ్ళలో ఆయుర్వేదిక లక్షణాలు

Read more

భోగి పండుగ విశిష్టతలు -PONGAL

భోగి పండుగ యొక్క విశిష్టతలు (pongal) మన తెలుగు వారి పెద్ద పండుగ(pongal) మొదటి రోజున వచ్చే భోగి పండుగ యొక్క విశిష్టతలు: భోగి : మూడు

Read more