విశాలాక్షి కొలువైన క్షేత్రం వారణాసి

హిందువులకు పరమ పవిత్రమైన పుణ్య క్షేత్రాల్లో వారణాసి (కాశీ)క్షేత్రం ప్రముఖమైనది. పురాణ కాలంనుంచి విశేష ప్రాచూర్యం ఉన్న ఈ క్షేత్రానికి సంబంధించి ప్రాచూర్యంలో ఉన్న కథనాలు అన్నీ

Read more