ఆంజనేయ స్వామి దండకం దిండు కింద పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

చాలామంది ఆంజనేయ స్వామి పుస్తకాన్ని పారాయణం చేసి దిండు కింద పెట్టుకుంటారు. అలా పెట్టడం అపచారమట. ఇక దేవుడి ఫొటోలను, దేవుడి బిళ్లలను తలకింద పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే

Read more

మీ ఇంటి గడపను తొక్కుతున్నారా.. ఇక అంతే…!

గడప దగ్గర ఇలా మాత్రం అస్సలు చెయ్యరాదు.. చేస్తే లక్ష్మీదేవిని అడ్డుకున్నట్టే… ఇంటికి ప్రధాన ద్వారంపై కూర్చోవడం మంచిది కాదని ఇంట్లో మన పెద్దలు నిత్యం చెబుతుంటారు.

Read more

మాంసాహారం తిని దేవాలయాలకు వెళ్ళొచ్చా…

సాధారణంగా మనం దేవాలయానికి వెళ్లేముందు మాంసాహారం ముట్టుకోకూడదని పెద్దలు చెపుతుంటారు. మాంసాహారం ముట్టని రోజు ఆలయాలను దర్శించాలని చెప్తుంటారు. మాంసాహారం తీసుకుని ఆలయానికి వెళ్తే వికార కోరికలు

Read more

కురుక్షేత్ర యుద్ధం నాటికి కృష్ణుడి వయసెంతంటే…

హిందూ మత పురాణాల్లో ఎన్నో ఆసక్తికరమైన కథలు ఉన్నాయి. కల్పితాలే కొన్ని సందర్భాల్లో నిజంగా జరిగినట్లే ఉంటాయి. ఇక రామాయణ, మహాభారతాల్లో వివరించిన ఆయుధాలు, సాంకేతి పరిఙ్ఞ‌ానం,

Read more

విద్యకు అధిపతి హయగ్రీవుడు

సాధారణంగా కష్టాలతో సతమతమైపోతున్న వారిని పలకరించినప్పుడు, ఇక ఆ భగవంతుడే చల్లగా చూడాలి అని అంటూ వుంటారు. అలా తన భక్తులను చల్లగా చూడటం కోసమే శ్రీ

Read more