ఓం’తో అలసట మాయం..శాస్త్రీయంగా నిరూపించిన బాలిక

ఓం’తో అలసట మాయం..శాస్త్రీయంగా నిరూపించిన బాలిక ఓం శబ్దంతో శరీరంలో అలసట దూరమవుతుందని పద్నాలుగేళ్ల బాలిక ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించింది. పశ్చిమ్ బెంగాల్ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన సైన్ కాంగ్రెస్‌లో

Read more