ఇది చదవండి. ఒకసారి ఆలోచించండి. తప్పక మీరే షేర్ చేస్తారు.

మీ అందరికీ విన్నపము జోక్స్, కార్టూన్లు పంపే బదులు ఈ Msg పంపితే జనం అందరూ తెలుసుకుంటారు. దేశమునకు సందేశము: భారతదేశములో 121 కోట్ల జనాభా లో

Read more

అక్బర్ చక్రవర్తి గురించి నమ్మలేని చరిత్రకు తెలియని నిజాలు!

భారతదేశ చక్రవర్తిగా కీర్తి సంపాదించిన మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్ క్రీస్తు శకం 1556 నుంచి 1605 వరకు పరిపాలించారు. గొప్ప పాలనాదక్షుడిగానూ, లౌకికవాదిగానూ ప్రజల నుంచి మన్ననలందుకున్న

Read more

రాత్రిపూట పీడకలలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా అయితే…

రాత్రి పడుకునేటప్పుడు కలలు కనడం సహజం. అయితే సాధారణమైనవే కాదు, కొన్ని భయంకరమైన పీడకలలు కూడా వస్తాయి. ఇలాంటి వాటితో జనం భయపడతారు. ఇలాంటి కలలు వస్తే

Read more

గాడ్సే గాంధీ గారిని ఎందుకు హత్య చేశాడు

గాడ్సే గాంధీ గారిని ఎందుకు హత్య చేశాడు.? చరిత్ర తెలుసు కోండి Pls read why he killed గాంధీ   నవంబర్ 15 నాథూరాం గాడ్సే

Read more