శోభనం పాల గ్లాస్‌ వెనక అసలు సీక్రెట్‌ ఇదీ..!

సినిమాల్లో శోభనం రాత్రి అనగా.. తెల్లచీర కట్టుకుని, సిగలో మల్లెపూలు సింగారించుకుని, చేతిలో పాల గ్లాస్‌తో గదిలోకి అడుగుపెట్టే సీన్‌ మన కళ్లముందు కనిపిస్తుంది. అయితే ఆ

Read more