మీ కడుపులో మంటగా ఉంటుందా, “గ్యాస్ ప్రాబ్లం”(acidity)తో బాధపడుతున్నారా?

ప్రస్తుత సమాజంలో చిన్నా, పెద్దా తేడాలేకుండా అందరూ ఈ “యసిడిటి”తో బాధపడుతున్నారు, అయితే ఈ సమస్య రోజు రోజుకూ ఎక్కువై పోతుంది, దీనిని నియంత్రించక పోతే ఎంతో

Read more

గ్యాస్, అసిడిటీ, అజీర్ణం సమస్యలను క్షణాల్లోనే ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో తెలుసుకోండి..! అందరికీ తెలియజేయండి.

గ్యాస్ , అసిడిటీ , అజీర్ణం లను వెంటనే తగ్గించుకునే సులువైన ఇంటి వైద్యం సరిగ్గా తిన్నా, తినకపోయినా, అసలు ఎంత తిన్నా అజీర్ణం, కడుపులో మంట,

Read more