దక్షిణ ఆఫ్రిక ఖండంలో

దక్షిణ ఆఫ్రిక ఖండంలో ఉండే ఐవరీ కోస్ట్ దేశం కరెన్సీ నాణేం పై వినాయకుడి బొమ్మ ముద్రించి “వినాయకచవితి” రోజు విడుదల చేయబోతుంది. నాణేలపై “వక్రతుండ మహాకాయ

Read more