దీపావళి రోజున తెలుపు బట్టలు ధరించి.. పూజ చేయండి

దీపావళి రోజున ఉదయం ఐదు గంటలకు లేచి, తలస్నానం చేసి పూజామందిరం ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవాలి. గడపకు కుంకుమ, గుమ్మానికి తోరణాలు, పూజా మందిరంలో అందమైన ముగ్గులతో

Read more

దసరా, దీపావళి ఖర్చును తగ్గించుకుని వీరజవాన్ల కు సాయం చేయండి….చినజీయర్ స్వామి పిలుపు..!

దసరా, దీపావళికి ఖర్చును తగ్గించుకుని దేశ రక్షణకు వీరోచితంగా పోరాడుతున్న సైనికుల సంక్షేమం కోసం ఇవ్వాలని త్రిదండి చినజీయర్ స్వామి పిలుపునిచ్చారు. దేశ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న

Read more