జుట్టు ఎక్కువగా ఊడిపోతూ ఉంటే…. ఎలా కాపాడుకోవాలంటే…..

జుట్టును ఊడిపోకుండా కాపాడుకోండిలా……… ************************************* జుట్టు ఊడిపోతూ ఉందని చాలా మంది మానసికంగా కృంగిపోతూ ఉంటారు. మహిళలు అయితే తీవ్ర వేదనకు గురయ్యే సంఘటనలు కూడా మనకు

Read more

ఆరోగ్యమైన జుట్టు ఇక మీ సొంతం:

ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి ఒక్కరు ఎదుర్కుంటున్న సమస్య జుట్టు రాలిపోవడం. దిన్ని అధిగమించాలంటే జుట్టుకు సరైన పోషణ అందించాలి. వారంలో కనీసం రెండుసార్లైన నూనె పెట్టి మర్దన

Read more

ఎంత జుట్టు రాలినా మళ్ళీ రావాలంటే..చిన్న చిట్కా పాటించండి..

ఈ జెనరేషన్ లో జుట్టు రాలిపోయే సమస్య వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంది. దానికి వివిధ కారణాలు చెప్తున్నారు వైద్యులు. బిజీ లైఫ్ ను

Read more