ఇది తెలుసుకుంటే జీవితం స్వర్గమే…

హాయ్ … మీకు మ్యారేజ్ (పెళ్లి) అయినా, అవ్వకపోయిన ఈ స్టోరీ ఒకసారి చదవండి…చివరిదాకా చదవండి.. చాలా బాగుంటుంది.. మంచి ఫీల్ వుంటుంది.. . భర్త ఆ

Read more

జీవితం లో నేర్చుకోవాల్సినవి కొన్ని

1.కోటీశ్వరులు కావడం అందరికీ సాధ్యం కాదు, కానీ నిజాయితీపరులు కావడం ప్రతి ఒక్కరికీ సాధ్యమే. 2.సుత్తితో ఒక్క దెబ్బ వెయ్యగానే బండరాయి ముక్కలవదు. దెబ్బ వెనుక దెబ్బ

Read more