మొటిమల నివారణకు పాటించవలసిన కొన్నిపద్దతులు

మొటిమలు ఉన్నప్పుడు  ముఖం శుభ్రం చేసుకొనే విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖాన్ని శుభ్రం చేయటానికి సబ్బులు కన్నా నీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించటం మంచిది. రోజు మొత్తంలో

Read more