పూజ ఎవరు చేయాలి ? ఎందుకు చేయాలి ?:

వారు వీరను బేధములేక, వర్ణ, వర్గము తేడాలేక, వయసు లింగబేధము లేక కుల, మత బేధములేక ఎవరైనా గురుముఖతః పూజా విధానమును అభ్యసించి కానీ లేదా వారి

Read more

లక్ష్మీదేవిని ఉసిరికాయ దీపాలతో పూజిస్తే ……….!!

లక్ష్మీదేవిని ఉసిరికాయ దీపాలతో పూజిస్తే ……….!! �శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవికి ఉసిరికాయ అత్యంత ప్రీతికరమైనది. శుక్రవారం సాయంత్రం ఉత్తర భారతదేశంలో శీమహాలక్ష్మీదేవికి ఉసిరికాయ దీపాలను వెలిగిస్తారు. దీనివల్ల శ్రీ

Read more

పూజలో కొబ్బరికాయ క్రుళ్ళితే మంచిదా? కాదా?

పూజలో కొట్టిన కొబ్బరికాయ క్రుళ్ళితే దోషమేమికాదు. అపచారం అంతకన్నా కాదు తెలిసి పని కాదు కనుక దేవాలయాల్లో కొట్టే కొబ్బరికాయ క్రుళ్ళితే వెంటనే ఆ కాయను నీళ్ళతో

Read more

హిందూ పూజా విధానంలోని క్రియలలో అంతరార్థము

1. గంటలు : దేవాలయాల్లో పూజ సమయంలో గంటలు వాయిస్తారు. దీనివల్ల రెండు విధాల ప్రయోజనం ఉంది. ఒకటి-బయటి ప్రపంచంలో శబ్దాలు లోపలికి ప్రవేశించకుండా చేయడం, రెండవది-మనస్సును

Read more

పూజలేని దేవుడు?

భారతీయుల ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానం ఎంతో విశిష్టమైనది. ఇక్కడి ప్రజల జీవితం దేవుడితో ముడిపడి వుంటుంది. అనివార్య కారణాల వలన దేవుడికి ఒక రోజు అభిషేకం చేయలేకపోయినా,

Read more

యజ్ఞాల్లో, పూజల్లో ఆవుపాలునే ఎందుకు వాడతారు?

పూజాకార్యక్రమాలు, వ్రతాలు, యజ్ఞాల్లో ఆవు పాలునే ఎందుకు వాడుతారని తెలుసుకోవాలనుందా అయితే ఈ కథనం చదవండి. గోవు సమస్త సృష్టిలోకి పవిత్రమైంది. సకల దేవతలకి గోమాత నివాస

Read more

లక్ష్మీపూజకు అనువైన రోజులేంటో మీకు తెలుసా?

మహాలక్ష్మీదేవికి తామరపువ్వులంటే అమిత ఇష్టం. సదా తన చేతులలో పద్మాలను ధరించే వుండే లక్ష్మీదేవి క్షీరసాగరంలో ఉద్భవించింది. సాగర మధనం తర్వాత క్షీర సాగరంలో ఉద్భవించిన ఈ

Read more

దీపావళి రోజున తెలుపు బట్టలు ధరించి.. పూజ చేయండి

దీపావళి రోజున ఉదయం ఐదు గంటలకు లేచి, తలస్నానం చేసి పూజామందిరం ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవాలి. గడపకు కుంకుమ, గుమ్మానికి తోరణాలు, పూజా మందిరంలో అందమైన ముగ్గులతో

Read more

విధి రాతని ఎవ్వరు తప్పించలేరు కదా అది జగం ఎరిగిన సత్యం మరి అలాంటప్పుడు పూజలు ఎందుకు?

బ్రహ్మ రాసేటప్పుడే ఒక విషయం చెప్పాడు అదేమిటి అంటే బ్రహ్మ రాసిన బ్రహ్మ తప్పించలేదు కాని ఆ మనిషి తన పాప కర్మలవల్ల,దేవుడి జాపం వల్ల,అఖండమైన పుణ్యకార్యాల

Read more