పూజామందిరంలో ఎన్ని విగ్రహాలు ఉండాలి?

శ్లో || ఆదిత్య గణనాథం చ దేవీం రుద్రం చ కేశవం | పంచదైవత్యమిత్యుక్తం సర్వకర్మసు పూజయేత్ || మన హిందూ సాంప్రదాయంలో కులాలకు అతీతంగా ఆస్తికులైన

Read more

సకల దేవతామూర్తులకు ఎలా పూజ చేయాలో మీకు తెలుసా?

సకల దేవతామూర్తులకు ఎలా పూజ చేయాలో మీకు తెలుసా? తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవండి. శ్రీ గురుభ్యోనమహా గురువులందరూ సన్నిహితులుగా ఉన్నారని తలచి వారికి నమస్కరించి “హరిహ్

Read more

ఆ పత్రాలతో శివుడిని పూజిస్తే శని పోతుందా?

బిల్వ పత్రాలతో శివుణ్ని పూజిస్తే మంచిదని తెలుసు కదా! మరి శనిదోషం ఉన్నవారు బిల్వపత్రాలతో శివుణ్ని పూజిస్తే ఆ దోషం పరిహారం అవుతుందని తెలుసా? ఈ విషయాన్ని

Read more

లక్ష్మీదేవి పూజకు సంబంధించినవి

కొబ్బరి, అరటి, మామిడి, బంతి, తులసి, బిల్వ వృక్షాలలో లక్ష్మిదేవి నివసిస్తుంది. ప్రకృతి ఔదార్యానికి కొబ్బరి చెట్టు ప్రతీక. దానిని ప్రత్యేక పోషణలు అవసరం లేదు. ఇట్టే

Read more

సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను పూజిస్తే సంతానం కలుగుతుంది. 

గోవు సకల దేవతా స్వరూపం … సమస్త దేవతలంతా గోవులోనే కొలువై వుంటారు. ఈ కారణంగానే గోమాతను పూజించడం వలన సకల దేవతలను ఆరాధించిన ఫలితం దక్కుతుందని

Read more

కేవలం ఒక్క నిమిషం ఇలా చేస్తే.. ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, మానసిక ప్రశాంతత!!

మనకు ఆరోగ్య, డబ్బు సమస్యలు, మానసిక చికాకులు, దాంపత్య సమస్యలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మనిషికి చాలా సమస్యలున్నాయి. మరి వీటికి కారణం ఏమిటి అని అడిగితే

Read more

పూజలు ఎలాంటి సమయాల్లో చేయాలి.

దేవతారాధన పూజలకు నిర్దుష్టమైన సమయం ఉంటుంది. ఈ పూజలను వేళాపాళా లేకుండా చేయరాదు. అందుకే మన పెద్దలు ఒక రోజులో ప్రభాతకాలం, మధ్యాహ్న, సాయంకాలాలు ఉంటాయని చెప్పారు.

Read more

పూజ ఎవరు చేయాలి ? ఎందుకు చేయాలి ?:

వారు వీరను బేధములేక, వర్ణ, వర్గము తేడాలేక, వయసు లింగబేధము లేక కుల, మత బేధములేక ఎవరైనా గురుముఖతః పూజా విధానమును అభ్యసించి కానీ లేదా వారి

Read more

లక్ష్మీదేవిని ఉసిరికాయ దీపాలతో పూజిస్తే ……….!!

లక్ష్మీదేవిని ఉసిరికాయ దీపాలతో పూజిస్తే ……….!! �శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవికి ఉసిరికాయ అత్యంత ప్రీతికరమైనది. శుక్రవారం సాయంత్రం ఉత్తర భారతదేశంలో శీమహాలక్ష్మీదేవికి ఉసిరికాయ దీపాలను వెలిగిస్తారు. దీనివల్ల శ్రీ

Read more

పూజలో కొబ్బరికాయ క్రుళ్ళితే మంచిదా? కాదా?

పూజలో కొట్టిన కొబ్బరికాయ క్రుళ్ళితే దోషమేమికాదు. అపచారం అంతకన్నా కాదు తెలిసి పని కాదు కనుక దేవాలయాల్లో కొట్టే కొబ్బరికాయ క్రుళ్ళితే వెంటనే ఆ కాయను నీళ్ళతో

Read more