అత్యంత విష పూరిత పాముకరిచినాసరే…… ఇలాచేస్తే చాలు ….. తప్పకుండా ప్రాణాలు నిలుస్తాయి

అత్యంత విష పూరిత పాముకరిచినాసరే…… ఇలాచేస్తే చాలు ….. తప్పకుండా ప్రాణాలు నిలుస్తాయి పాముకాటువేసిన వెంటనే ఆ విషం వల్ల కరచిన ప్రాంతం చుట్టూ ఉన్న స్థానిక

Read more

పాము కలలో కన్పిస్తే – ఏం జరుగుతుంది…..!!

నెరవేరని ఆశల్లో ఒక భాగమే కలలుగా వస్తాయని పండితులు అంటూ ఉంటారు. అయితే స్వప్నంలో పాములు కనబడితే మంచిదని, సృజనాత్మక శక్తి అధికంగా గలవారికే కలల్లో పాములు

Read more

ఈ గ్రామం లో పాములతో ఆటలట చిత్రం ఏంటో చూడండి… ఈ వీడియో లో

పాము కనపడితే చాలు … అమ్మో పాము అని ఆమడ దూరం పారిపోతారు.కొందరైతే పామంతేనే భయపడిపోతారు…కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయం చదివితే ఔరా ! అంటూ నోరెళ్ళ

Read more