బావి తవ్వుతుండగా.. ఊటలుగా ఊరిన రక్తం.. కాణిపాకం వినాయకుడి గుడి రహస్యం.. నిజాలు

నవరాత్రి ఉత్సవాలు మొదలయ్యాయి. మన కష్టాలు తీర్చడానికి మనం అందించే ఫలహారాలు ఆరగించడానికి మన విగ్నేశ్వరుడు తన ఎలక వాహనంని ఎక్కి వచ్చేశాడు. ప్రతి గల్లిలో కొలువై

Read more

వరంగల్ లో వెలుగులోకి వచ్చిన 700 ఏళ్ల నాటి దిగుడు బావి…..

శతాబ్దాలనాటి అపురూప కట్టడం శివనగర్ సమీపంలో పురాతన బావి. ఇప్పటికీ పుష్కలంగా జలం. ఏడు శతాబ్దాల కిందటి దిగుడు బావులు ఎలా ఉండేవో చూడాలని ఉందా? తరాలుమారినా,

Read more