భర్త తన మాటే వినాలంటే భార్య ఏం చేయాలి? ద్రౌపది చెప్పిన సూత్రాలు….

జీవితంలో ఆచరించాల్సినవన్నీ మహాభారతంలో వెతికితే కనబడుతాయి. భర్త ప్రేమను పొందుతూ అతడు తనే లోకంగా వుండాలంటే భార్య ఏం చేయాలి..? భర్తను కొంగుకు కట్టేసుకోవడం ఎలా అనేది

Read more

అలిగి అత్తగారింటికి, చెడిపోయి చెల్లెలింటికి వెళ్లకూడదని ఎందుకంటారు?

పూర్వం కొడుకుని సరయినదారిలో పెట్టకపోతే, సంవత్సరకాలం పాటు అత్తగారింటికి పంపేవారు. అంటే అప్పట్లో అది శిక్షతో సమానము. తన వారి మీద అలిగి అత్తగారింటికి వెళితే ఎవరైనా

Read more

ఇది తెలుసుకుంటే జీవితం స్వర్గమే…

హాయ్ … మీకు మ్యారేజ్ (పెళ్లి) అయినా, అవ్వకపోయిన ఈ స్టోరీ ఒకసారి చదవండి…చివరిదాకా చదవండి.. చాలా బాగుంటుంది.. మంచి ఫీల్ వుంటుంది.. . భర్త ఆ

Read more