మత మార్పిడిలను అరికట్టండి. లేకపోతే రాబోయే తరంలో హిందువులను గూగుల్ లో వెతుక్కోవాలి.

మత మార్పిడిలను అరికట్టండి. లేకపోతే రాబోయే తరంలో హిందువులను గూగుల్ లో వెతుక్కోవాలి.

One thought on “మత మార్పిడిలను అరికట్టండి. లేకపోతే రాబోయే తరంలో హిందువులను గూగుల్ లో వెతుక్కోవాలి.

  • September 24, 2016 at 7:48 pm
    Permalink

    bhumi midha venteswara swany ,eeswarudu unnatha varaku hindutwaniki elanti problem undadhu

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *